kontakt facebook

VOLBY 2018

DO ZASTUPITELSTVA JINDŘICHOVA HRADCE

Jsme zkušený tým, umíme pracovat, neslibujeme nemožné.

PROSAZUJEME:


MĚSTO - SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ

 • BUDEME prosazovat udržení vyrovnaného rozpočtu města
 • JSME PRO zachování současné výše poplatků za vodu a komunální odpad
 • PODPORUJEME  projekt Smart City – Chytré město a v jeho rámci řešení světelného smogu a modernizaci veřejného osvětlení
 • NABÍZÍME zajištění efektivní právní pomoci občanům v tísni
 • HLEDÁME možnosti, jak podporovat mladé rodiny formou dostupného  nájemního bydlení
 • CHCEME zachovat klidný a bezpečný ráz města včetně vyváženého urbanistického řešení jednotlivých částí Jindřichova Hradce
 • POSTARÁME SE o starší občany, kteří potřebují pomoc při zajištění důstojného bydlení
 • PODPORUJEME nové technologie sloužící široké veřejnosti - zpřístupnění WIFI, zřízení nabíjecích stanovišť pro elektrokola a elektromobily
 • BUDEME myslet na potřeby občanů z místních částí města – z Buku, Děbolína, Dolní Radouně,  Dolního Skrýchova,  Horního Žďáru, Matné, Otína, Políkna a Radouňky

MĚSTO ZELENĚ A VODY

 • NAVRHUJEME vytvoření místa městského zahradníka pro funkční a prostorovou regulaci zeleně
 • CHCEME v oblasti životního prostředí a ekologie spolupracovat se zahradními architekty v rámci komplexního dořešení páteřní městské zeleně (Husovy a Mertovy sady)
 • ZAMĚŘÍME SE na obnovu vytvoření malých zelených ploch ve městě (zeleň vnitrobloků. sídlištní, rekreační)
 • DOPORUČUJEME věnovat zvýšenou pozornost vodním plochám a ochraně vodních prvků a zajišťovat jejich revitalizaci
 • CHCEME zprostředkovat mateřským i základním školám možnost rozsáhlejší ekologické výchovy formou přednášekDOBRÉ MÍSTO PRO PODNIKÁNÍ 

 • BUDEME podporovat místní podnikatelské aktivity
 • PODPORUJEME všechny podnikatelské projekty zvyšující úroveň služeb jak pro obyvatele města, tak pro návštěvníky
 • HLEDÁME efektivnější využití odborného potenciálu pedagogů, studentů a absolventů VŠE
 • CHCEME hledat další možnosti podpory drobného podnikání a vytvoření dlouhodobé koncepce udržitelnosti malého a středního podnikání v Jindřichově Hradci a okolí
 • NABÍZÍME spolupráci podnikatelským subjektům při vytváření nových pracovních míst

OTEVŘENÉ MĚSTO PRO CHODCE, CYKLISTY I AUTOMOBILY

 • CHCEME  v rámci zklidnění městské dopravy pomoci rozšíření a propojení sítě cyklotras ve městě a nejbližším okolí
 • BUDEME pracovat na vytvoření funkčního naváděcího systému na parkoviště pro návštěvníky města na příjezdových komunikacích
 • CHCEME řešit vyhovující prostory pro parkování rezidentů i návštěvníků
 • ZASADÍME SE o zintenzivnění oprav komunikací ve všech částech města včetně místních částí

PŘÁTELSKÝ PROSTOR PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • DOKONČÍME výstavbu městského autokepmu v Denisově ulici
 • VÍME, že rybník Vajgar má potenciál být lépe využíván obyvateli i návštěvníky města a budeme hledat možnosti, jak tento potenciál naplnit
 • ZASADÍME SE, o obnovení Pivních slavností a festivalu Folková růže


MĚSTO HISTORIE A BUDOUCNOSTI

 • CHCEME rozvíjet zájem dětí a mládeže o historii a budoucnost jejich města projektem "Jindřichův Hradec - město, ve kterém žiji rád"
 • PODPORUJEME v oblasti sportu a volnočasových aktivit především dětské a mládežnické sportovní oddíly, stejně jako jejich zájmy v oblasti kultury
 • VĚNUJEME pozornost údržbě a pravidelnému kontrolování všech dětských hřišť
 • NAVRHUJEME vybudování víceúčelových sportovišť pro všechny věkové kategorie


Kontaktní formulář